tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Śpiew jazzowy z elementami muzykoterapii

Śpiew jazzowy z elementami muzykoterapii

REKRUTACJA WKRÓTCE! 

Informacje dotyczące kierunku Śpiew jazzowy z elementami muzykoterapii

Cel:
 Celem studiów jest wprowadzenie w tematykę wokalistyki jazzowej i muzykoterapii oraz próba połączenia tych dwóch specjalności. Studia mają na celu kształcenie głosu i naukę improwizacji z wykorzystaniem technik stosowanych w szeroko pojmowanym gatunku jazz oraz zapoznanie uczestników z zasadami, podstawowymi technikami  i metodami stosowanymi w muzykoterapii. Podstawą organizacji studiów jest wykreowanie kompetentnego specjalisty muzykoterapii, będącego jednocześnie artystą-wokalistą specjalizującym się w muzyce jazzowej.

W programie studiów znajdą się m.in.: kształcenie słuchu z harmonią jazzową, improwizacja w ujęciu jazzowym jak i muzykoterapeutycznym, higiena głosu, terapia głosem, psychologia muzyki, metody
i techniki  muzykoterapii,  programowanie  muzyki  do muzykoterapii

Zajęcia prowadzić będą m.in. :

dr Daniela Colonna-Kasjan, dr Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk, dr hab Paweł Cylulko, dr Bartosz Pernal, dr n.med.Marek Zatoński, mgr Aleksandra Sozańska-Kut, mgr Paulina Gołębiowska, mgr Olga Lidia Kozłowska i mgr Jacek Szreniawa

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w dwóch obszarach:

  1. umożliwiającym pracę artystyczną jako wokalista, sprawnie poruszający się w różnych gatunkach muzyki rozrywkowej, w szczególności w muzyce jazzowej.

  2.  umożliwiającym pracę z osobami zdrowymi, osobami z niepełnosparawnością w każdym wieku, z różnymi grupami klientów.

Studia skierowane są do:

pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychoterapeutów posiadających uzdolnienia i podstawowe kompetencje muzyczne oraz muzyków i wokalistów, którzy chcą rozwijać i wykorzystywać swoje uzdolnienia na innych polach oddziaływania muzyki.

Możliwości zatrudnienia:

Specjalista muzykoterapii m. in. w placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych, internatach, ośrodkach socjoterapii, domach kultury, ośrodkach wczesnej interwencji, domach dziecka, w domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi.

Wymagania wstępne:

Złożenie kompletu dokumentów tj.: podania na studia, kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, złożenie świadectwa ukończenia szkoły muzycznej min. I stopnia oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Podanie na studia podyplomowe

Dokumenty należy przesłać na adres: dziekanatwnhis@kans.pl, pod tym adresem uzyskaja Państwo również więcej informacji.

Czas trwania studiów: 3  semestry

Cena: 4 200 zł/semestr